Sorcha Burke | Radca prawny

Sorcha, która jest Starszym Prawnikiem w Departamencie Nieruchomości, dołączyła do zespołu Kancelarii MacSweeney & Company w październiku 2012 roku.

Sorcha ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie z zakresu Prawa Cywilnego na Uniwersytecie w Dublinie. Uczęszczała do Szkoły Prawa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawników w Dublinie, a w styczniu 2006 roku została przyjęta w poczet radców prawnych.

Świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, bankowości, postępowań upadłościowych i restrukturyzacji zobowiązań. Sorcha posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie restrukturyzacji, kupna, sprzedaży, finansowania, kredytów zabezpieczonych i nieruchomości inwestycyjnych. Do jej Klientów należą krajowi i międzynarodowi Klienci korporacyjni i indywidualni, spółki partnerskie oraz emerytalne fundusze inwestycyjne.

Sorcha prowadzi również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa najmu, doradzając, zarówno najemcom jak i wynajmującym, w kwestiach najmu i dzierżawy lokali komercyjnych oraz usługowych. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zarządzania nieruchomościami na rzecz najemców, wynajmujących i menedżerów zarządzających aktywami.

Sorcha doradza instytucjom finansowym, likwidatorom i syndykom upadłościowym w zakresie egzekucji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, restrukturyzacji i zarządzania zagrożonymi aktywami majątkowymi.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii MacSweeney & Company, była związana z inną kancelarią w Galway oraz pracowała dla spółki publicznej w Tokio w Japonii.

 
 
  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1