Shane MacSweeney | Założyciel i Partner Zarządzający

Shane jest Partnerem Zarządzającym.

Kancelarię Prawną MacSweeney & Company założył w sierpniu 2003 roku, z zamiarem stworzenia firmy prawniczej świadczącej kompleksową obsługę prawną dla Klientów indywidualnych i biznesowych na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Shane uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego w 1994 roku. Posiada tytuł licencjata z zakresu Prawa Cywilnego na Uniwersytecie w Cork oraz Wyższy Dyplom z zakresu Prawa Pracy na Uniwersytecie w Dublinie.

Zanim przeniósł się do Galway, Shane był partnerem w jednej z sześciu największych firm prawniczych w Dublinie. Shane prowadzi wykłady w Szkole Prawa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawników. Jest regularnym prelegentem na różnego rodzaju seminariach, konferencjach i szkoleniach, a także autorem broszur informacyjnych dla kilkunastu organizacji oraz artykułów dla różnego rodzaju czasopism branżowych. Regularnie pisze artykuły o tematyce prawnej dla lokalnej gazety.

Oprócz zarządzania firmą, Shane prowadzi zróżnicowaną praktykę, która obecnie koncentruje się na prawie pracy, postępowaniach sądowych i różnego rodzaju sporach. Shane specjalizuje się również w dziedzinie Bankowości i Finansów oraz Projektów Komercyjnych.

Do grona jego Klientów zaliczają się wiodące firmy na zachodnim wybrzeżu Irlandii,  a także czołowe banki, stowarzyszenia ubezpieczeniowe oraz instytucje finansowe. Shane doradza również wielu organizacjom przedstawicielskim na szczeblu krajowym oraz ich członkom.

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1