Ronan MacSweeney | Konsultant

Ronan uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych oraz z wyróżnieniem ukończył studia licencjackie z zakresu Nauk Prawnych na Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway.

Ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie w Edynburgu, uzyskując tytuł magistra prawa z wyróżnieniem.

Ronan jest uprawniony do wykonywania zawodu radcy prawnego zarówno w Irlandii, jak i Nowej Południowej Walii w Australii, gdzie pracował przez okres czasu.

Był wicemistrzem w corocznym Irlandzkim Turnieju Debat organizowanym pod patronatem Irish Times. Uczestniczył również w jego organizacji.

Ronan odbył aplikację radcowską w jednej z sześciu czołowych firm prawniczych w Dublinie, gdzie pracował przez kilka lat. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskał w 1999 roku.

Obecnie współpracuje z Kancelarią jako konsultant. Ronan posiada szerokie doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie prawa budowlanego i prawa projektów i zamówień publicznych. Doradzał wielu wiodącym firmom konstrukcyjno-budowlanym w Irlandii, a w szczególności National Roads Authority (agencji zajmującej się budową i nadzorem dróg w Irlandii).

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1