Philip Ryan | Partner

Philip ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie z zakresu Prawa Cywilnego na Uniwersytecie w Cork oraz uzyskał Dyplom Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawników z zakresu Prawa Finansów Stosowanych. Studiował również przez pewien okres na prestiżowym Uniwersytecie LUISS w Rzymie, gdzie uzyskał Dyplom Intensywnego Programu w zakresie Umów Handlowych. Uzyskanie dyplomu wymagało przygotowania raportu dla Komisji Europejskiej na temat przepisów prawnych dotyczących prokury w spółkach prawa handlowego.

Philip, pochodzący z Galway, odbył aplikację radcowską w czołowej międzynarodowej kancelarii prawniczej w Dublinie, specjalizującej się w prawie handlowym. Po ukończeniu aplikacji pracował tam jako radca prawny, świadcząc usługi prawne w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego, i biorąc udział w wielu wysokoprofilowych transakcjach.

Philip pracował również w Oddziale do spraw Usług Prawnych i Inwestycyjnych Enterprise Ireland, rządowej agencji zajmującej się rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw irlandzkich. Był wówczas odpowiedzialny za świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Enterprise Ireland w wielu dziedzinach prawa oraz prowadzenie regularnych seminariów szkoleniowych na temat wybranych aspektów prawnych dla pracowników tejże agencji.

Philip dołączył do grona współpracowników Kancelarii MacSweeney & Company w 2008, a w roku 2011 został Partnerem.

Philip specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego i bankowego.

 
  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1