• 1

Prawo rodzinne

Kancelaria MacSweeney & Company świadczy pomoc prawną w zakresie wszystkich aspektów prawa rodzinnego:
 • separacji sądowej/rozwodu;
 • spraw finansowych wynikających z separacji sądowej/ rozwodu;
 • umów separacyjnych;
 • intercyz przedmałżeńskich i umów o wspólnym pożyciu;
 • sporów majątkowych między osobami wspólnie zamieszkującymi.

Prawnicy naszej Kancelarii podchodzą do każdej sprawy z wymaganą wyrozumiałością, jednocześnie oferując sensowne i pragmatyczne rozwiązania. Jest dla nas niezwykle ważne, aby w trakcie rozpatrywania różnych opcji, porady prawne udzielane naszemu Klientowi były praktyczne, jasne i zrozumiałe.

Jako, że duża część separacji sądowych i rozwodów jest rozwiązywana poza salą sądową, nasi radcy posiadają znaczne doświadczenie w prowadzeniu mediacji małżeńskiej poza sądem. Z drugiej strony, prawnicy naszej Kancelarii mają również spore doświadczenie w rozwiązywaniu takich spraw na drodze postępowania sądowego.  

 • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
 • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
 • Prawo korporacyjne i handlowe
 • 1