• 1

Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy

W przypadku Klientów pragnących dochodzić roszczeń odszkodowawczych  wynikających ze stosunku pracy pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Jaki okres wypowiedzenia przysługuje danemu Klientowi? Jakie kryteria czy metody selekcji stworzone przez pracodawcę zostały użyte w przypadku danego zwolnienia?

Kancelaria MacSweeney & Company posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy. W imieniu naszych Klientów regularnie wnosimy roszczenia dotyczące spraw pracowniczych.

Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Komisarzem do spraw Praw Pracowników, Sądem Apelacyjnym do spraw Zatrudnienia i Sądem Pracy.  Nasi prawnicy często sami reprezentują Klientów przed każdym z tych organów, zaoszczędzając tym samym naszym Klientom dodatków kosztów i komplikacji związanych z zatrudnianiem adwokatów.

Prawnicy naszej Kancelarii gwarantują rzetelne i skrupulatne podejście do każdego powierzonego nam roszczenia pracowniczego. 

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1