• 1

Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych

Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych. Wielu Klientów przychodzących do naszej Kancelarii ma wątpliwości co do tego, czy mają prawo ubiegać się o odszkodowanie.  

Nasza Kancelaria nie podejmuje się prowadzenia frywolnych czy obciążonych dużym ryzykiem spraw. Nasze podejście polega na szczegółowym przedyskutowaniu każdej sprawy z naszym Klientem i wyrażeniu uczciwej i szczerej opinii na temat jej słabych i mocnych stron.  

Jeżeli Klient zdecyduje się wnieść sprawę na podstawie naszej początkowej porady, nasi prawnicy zapewnią Klientowi całościową obsługę na wszystkich etapach procesu sądowego, starając się przy tym zachować rygorystyczne podejście do każdej sprawy. Jeżeli jest to tylko możliwe, staramy się uprościć sprawę tak, aby nie tworzyć zbędnych formalności.


 

 

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1