• 1

Inne sprawy sporne

Kancelaria MacSweeney & Company posiada znacznedoświadczenie i specjalistyczną wiedzę w rozwiązywaniu różnorodnych sporów i konfliktów. Nasze podejście jest takie samo jak w przypadku wszystkich innych dysput. Naszym priorytetem jest zapewnienie każdemu Klientowi radcy, który agresywnie poprowadzi sprawę i jednocześnie wytłumaczy Klientowi kolejne etapy postępowania. 

Przykładowe sprawy sporne, w których doradzamy, obejmują między innymi: 

 • spory o ziemię;
 • spory dotyczące finansów;
 • odpowiedzialność deliktową producenta/sprzedawcy za skutki wadliwych towarów;
 • spory wynikające z zawartych umów;
 • spory dotyczące zakłócenia porządku.
 • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
 • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
 • Prawo korporacyjne i handlowe
 • 1