• 1

KLIENT INDYWIDUALNY

Kancelaria Prawna MacSweeney & Company świadczy kompleksowe usługi prawne oparte na najwyższych profesjonalnych standardach, zapewniając każdemu Klientowi w pełni poufną, miłą i sprawną obsługę. Cechuje nas przejrzystość w podejściu do zasad rozliczania usług prawnych. Tak jak naszym Klientom zależy nam, aby otwarcie przedyskutować i uzgodnić zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

Kancelaria regularnie zapewnia obsługę prawną w następujących dziedzinach:  

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1