• 1

Windykacja należności

Płynny przepływ środków pieniężnych i terminowe spłaty należności są priorytetem dla właścicieli firm i menedżerów. Kancelaria MacSweeney & Company pomoże Ci w efektywny i oszczędny sposób odzyskać zaległe długi, niezależnie od ich wielkości.

Począwszy od roku 2008 do dzisiaj, reprezentowaliśmy naszych Klientów w wielu skomplikowanych sprawach windykacyjnych.

Kiedy wszystkie możliwości odzyskania zaległych należności zostały wyczerpane, a czas na rozmowy i negocjacje ich spłaty upłynął, nasi prawnicy agresywnie traktują dłużników, począwszy od wszczęcia początkowego pozasądowego postępowania upominawczego, poprzez prowadzenie postępowania sądowego, uzyskanie prawomocnego wyroku, a kończąc na wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Jako że czas jest kwestią kluczową, nasi radcy prawni są w pełni świadomi konieczności szybkiego odzyskania płatności, szczególnie biorąc pod uwagę niedawny wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw.

Nasze stawki są jasno określone dla każdego etapu procesu windykacyjnego. Często stosujemy rozwiązania oparte na prowizji, która jest pobierana proporcjonalnie od odzyskanych od dłużnika kwot.

Kancelaria od wielu lat świadczy usługi windykacyjne na rzecz firm i przedsiębiorstw różnej wielkości, w tym firm budowlanych, ubezpieczeniowych, profesjonalnych podmiotów usługowych i banków.

 
  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1