• 1

Restrukturyzacja zobowiązań i niewypłacalność

Poziom naszego doświadczenia w projektach związanych z niewypłacalnością oraz restrukturyzacją wszelkich zobowiązań pieniężnych jest bezkonkurencyjny w zachodniej Irlandii. Do naszych głównych Klientów należą czołowi syndycy, praktycy restrukturyzacji oraz likwidatorzy przedsiębiorstw na zachodnim wybrzeżu Irlandii. 

W postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach dotyczących niewypłacalności, reprezentujemy także instytucje finansowe, dyrektorów i innych interesariuszy.  

Rutynowo zajmujemy się sprzedażą lub zakupem obciążonych aktywów, korzystając z procesów restrukturyzacji lub też formalnych procedur. Multidyscyplinarny zespół ekspertów naszej Kancelarii doradza praktykom restrukturyzacji oraz likwidatorom w sprawach dotyczących między innymi: ważności ich powołania, postępowań prawnych ze strony kredytobiorców, umów najmu, podnajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i usługowo-handlowych oraz organizacji i realizacji zbycia majątku upadłego przedsiębiorstwa.  

W ciągu ostatnich kilku lat, w miarę jak ożywienie gospodarcze nabiera tempa, przeprowadzaliśmy dużą liczbę transakcji refinansowania. Zaliczały się do nich między innymi usługi doradztwa w zakresie spraw dotyczących struktury refinansowania, współpraca z instytucjami finansowymi i innymi interesariuszami oraz negocjacja i realizacja transakcji.

Prawnicy naszej Kancelarii regularnie organizują dla naszych Klientów instytucjonalnych szkolenia i seminaria eksperckie, na których omawiane są zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym. 

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1