• 1

Prawo pracy

Przepisy dotyczące prawa pracy będą miały wpływ na każdą większą organizację. Ustawodawstwo jest regularnie nowelizowane, a nowe orzeczenia nieustannie wywierają wpływ na to, w jaki sposób owo ustawodawstwo jest interpretowane. 

Jest zrozumiałe, że przedsiębiorstwa obawiają się spraw związanych z prawem pracy oraz czyhających tuż za rogiem drogich postępowań prawnych. Choć prawdą jest, że kwestie sporne z zakresu prawa pracy pojawiają się co jakiś czas, jest znacznie korzystniej dla Ciebie i dla Twojej firmy, jeśli odpowiednio wcześnie zasięgniesz porady prawnej i od samego początku wprowadzisz w życie odpowiednie przepisy dotyczące zatrudnienia i warunków pracy.

Radcy prawni Kancelarii MacSweeney & Company posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które pozwalają nam Cię wspierać i gwarantują, że Twoje interesy są chronione zgodnie z prawem. Spornymi sprawami z zakresu prawa pracy, które rozpatrywane są przed Komisarzem do spraw Praw Pracowników, Apelacyjnym Trybunałem Pracy, Trybunałem do spraw Równości i Sądem Wyższej Instancji, bardzo często zajmujemy się sami, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług adwokackich. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy naszych Klientów.

Wielu naszych prawników ma specjalistyczną wiedzę prawniczą we wszystkich dziedzinach prawa pracy.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie spraw niespornych, takich jak wdrażanie w miejscu pracy spójnych strategii i praktyk dotyczących między innymi: organizacji czasu pracy, przepisów BHP czy stresu w środowisku pracy.

Doradzając naszym Klientom w dziedzinie świadczeń pracowniczych, zwracamy szczególną uwagę na prawne i podatkowe aspekty specjalnych programów udziałowych dla pracowników firm.

Znaczenie jakie przywiązuje się do utrzymania skutecznego systemu zarządzania BHP i ewentualnej odpowiedzialności, korporacyjnej jak i osobistej, za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem zasad i przepisów BHP oznacza, że musisz być w pełni poinformowany o sposobach, które pozwolą Ci przestrzegać wszelkich wymogów prawa stanowionego jak i prawa precedensowego. Ochrona zdrowia i zapewnienie właściwych warunków pracy mają również wpływ na każdy aspekt relacji pracownik-pracodawca, a także na zatrudnienie pracowników tymczasowych na zasadzie outsourcingu. W związku z tym warto mieć pewność, iż warunki umów z pracownikami i osobami trzecimi pozwolą Ci spełnić określone prawem wymogi.

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1