• 1

Prawo korporacyjne i handlowe

Specjalizujemy się w usługach z zakresu prawa korporacyjnego oraz handlowego, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Regularnie doradzamy Klientom korporacyjnym, biznesowym, a także instytucjom bankowym w zakresie wszelkich aspektów prawa spółek i prawa handlowego.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa korporacyjnego obejmują w szczególności:

 • nabycie i sprzedaż przedsiębiorstw;
 • wykupy menedżerskie;
 • umowy akcjonariuszy; 
 • udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym
 • transakcje restrukturyzacji spółek i przedsiębiorstw;
 • spółki typu joint venture;
 • inwestycje w papiery wartościowe; oraz
 • spółki partnerskie.

Wielu naszych prawników pracowało w międzynarodowych komercyjnych firmach prawniczych w Dublinie i zdobyło doświadczenie, pracując nad wieloma dużymi i złożonymi transakcjami korporacyjnymi.

W dziedzinie prawa handlowego i gospodarczego, naszą Kancelarię wyróżnia pragmatyczne i komercyjne podejście do negocjacji każdego typu umowy, począwszy od standardowych warunków sprzedaży, a kończąc na bardziej złożonych umowach, takich jak: 

 • umowy dystrybucyjne; 
 • umowy agencyjne;
 • umowy franczyzowe; 
 • umowy IT; oraz
 • umowy licencyjne.

Nasza Kancelaria oferuje usługi sekretarza dla wielu irlandzkich spółek i przedsiębiorstw. Doskonale znamy przepisy nowej Ustawy o Spółkach, która wejdzie w życie w czerwcu 2015 roku.

We wszystkich dziedzinach prawa handlowego i korporacyjnego, prawnicy naszej Kancelarii ściśle współpracują z Klientami biznesowymi, tak aby zidentyfikować wszystkie ryzyka prawne i handlowe, na które są narażeni, i umiejętnie nimi zarządzić. 

 • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
 • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
 • Prawo korporacyjne i handlowe
 • 1