• 1

Postępowania sądowe i spory handlowe

Kancelaria Prawna MacSweeney & Company posiada bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie wszelkich gałęzi prawa, zapewniając swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania  sądowego oraz polubownego (pozasądowego) rozstrzygania sporów. 

Obszary naszej specjalizacji obejmują:

 • spory korporacyjne;
 • ochronę interesów prawnych firm ubezpieczeniowych;
 • arbitraż i alternatywne metody rozstrzygania sporów;
 • ochronęprawną wizerunku w mediach i zniesławienie;
 • prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawo ochrony środowiska; oraz
 • spory sądowe dotyczące nieruchomości i prawa budowlanego.

Prawnicy Kancelarii MacSweeney & Company posiadają bogate doświadczenie w obronie Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Partner Zarządzający Kancelarii, Shane MacSweeney, był swego czasu partnerem w Departamencie Postępowań Sądowych w Mason Hayes & Curran, który stanowił największy na terenie Irlandii zespół prawników zajmujący się obroną wszelkich postępowań sądowych. Shane posiada doświadczenie w zakresie obrony różnego rodzaju spraw rozstrzyganych w ramach postępowania sądowego. Sprawy te obejmują między innymi: roszczenia odszkodowawcze wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wypadków drogowych, sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową pracodawcy, zaniedbaniami i błędami medycznymi, a także sprawy związane z odpowiedzialnością cywilną dyrektorów i pracowników przedsiębiorstw oraz roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane. To właśnie ta wiedza pozwala nam świadczyć kompleksową obsługę prawną w zakresie wszelkich postępowań sądowych na terenie Irlandii na rzecz jednego ze światowych liderów branży ubezpieczeniowej. 

MacSweeney & Company to niszowa Kancelaria zajmująca się sprawami dotyczącymi uchybień i zaniedbań zawodowych.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju sporów korporacyjnych, w tym tych wynikających z umów handlowych i działalności operacyjnej, fuzji i przejęć oraz innych transakcji korporacyjnych i bankowych.

Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu postępowań opartych na irlandzkiej Umowie o Spółkach: począwszy od spraw dotyczących sporów między akcjonariuszem a dyrektorem, poprzez prowadzenie śledztw i dochodzeń dotyczących spółek.

 • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
 • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
 • Prawo korporacyjne i handlowe
 • 1