• 1

Obrót Nieruchomościami

Ostatnie lata były na zachodnim wybrzeżu Irlandii okresem sprzedaży, zarówno przez instytucje finansowe jak i syndyków, bezprecedensowej liczby nieruchomości obciążonych hipoteką. 

Kancelaria Prawna MacSweeney & Company brała udział w niezliczonej ilości tychże transakcji, reprezentując zarówno syndyków jak i instytucje finansowe. Nasi radcy prawni mają doświadczenie w transakcjach sprzedaży każdego rodzaju, w tym: sprzedażach prywatnych, sprzedażach w drodze licytacji publicznej oraz sprzedażach w trybie przetargowym.

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są następujące nieruchomości: hotele, domy spokojnej starości, lokale usługowe, obiekty przemysłowe, działki inwestycyjno-budowlane i częściowo wybudowane osiedla mieszkaniowe. 

Na dzień dzisiejszy, transakcje zawierane na rynku obrotu nieruchomościami są często skomplikowane, ze względu na problemy z tytułem prawnym do nieruchomości oraz naruszenia przepisów prawa budowlanego.

....... (Source Text Incomplete)

Radcy prawni Kancelarii MacSweeney & Company rutynowo rozwiązują te problemy prawne na rzecz naszych Klientów. 

Nasze obszary specjalizacji obejmują:

 • transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, przemysłowych i          usługowych;  
 • umowy najmu powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji transakcyjnej oraz prowadzenie       negocjacji z instytucjami finansowymi w przedmiocie finansowania i pożyczek zabezpieczonych;  
 • zagospodarowanie przestrzenne, finansowanie inwestycji deweloperskich i             sprzedaż gotowych lokali mieszkalnych/ usługowych;  
 • zagospodarowanie przy użyciu spółek joint venture; oraz
 • przepisy z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.
 • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
 • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo rodzinne
 • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
 • Prawo korporacyjne i handlowe
 • 1