• 1

Bankowość i Finanse

Globalny kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku, radykalnie zmienił sytuacje prawną dotyczącą transakcji finansowych, jak i zabezpieczonych transakcji pożyczkowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można jednak zaobserwować w naszej wychodzącej z kryzysu gospodarce, znaczne ożywienie w obrębie przeprowadzanych transakcji bankowych i zabezpieczonych transakcji pożyczkowych.

Radcy prawni naszej Kancelarii codziennie świadczą usługi prawne na rzecz banków, instytucji udzielających kredytów i pożyczek oraz kredytobiorców w zakresie zabezpieczonych i niezabezpieczonych kredytów, a także transakcji dotyczących udzielania kredytów handlowych.

Przygotowujemy dokumentację finansową dostosowaną do formy udzielanego kredytu, a także doradzamy bankom w zakresie struktury kredytów i mechanizmów zabezpieczeń oraz rozwiązujemy związane z tym problemy prawne.

Nasza Kancelaria zajmuje wiodącą pozycję na rynku w Galway w świadczeniu usług prawnych związanych z udzielaniem kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców. Do naszych Klientów należy większość krajowych banków. Ulster Bank, KBC Bank Ireland, AIB, IBRC i NAMA (Agencja Zarządzania Aktywami Narodowymi) zaliczają się do naszych głównych Klientów instytucjonalnych.

 

 
  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1