• 1

Case shows the importance of independent evidence

The weight of independent testimony carries significant weight, especially in civil cases where the burden of proof (in the main) is that the plaintiff has to prove his/her case on the balance of probabilities.

Czytaj więcej...

Licenced Premises May Now Open on Good Friday

For the first time since 1927, publicans and licence holders may open their doors on “Good Friday”. The Intoxicating Liquor (Amendment) Act, 2018 was signed into law by President Higgins on 31st January 2018.

Czytaj więcej...

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1