• 1

Farm payment entitlements under Wills

A difficulty arose in the past few years in relation to basic payment entitlements (BPEs), which are annual payments to farmers arising from various EU support schemes.

Czytaj więcej...

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1