• 1

Explaining the Disputes Resolution Authority

The Rules of the GAA were amended in 2005 to provide for an independent arbitration body for GAA disputes, known as the Disputes Resolution Authority (“DRA”). The DRA was established to avoid decisions made by the internal bodies within the GAA being appealed to the Courts.

Czytaj więcej...

General Data Protection Regulation

The General Data Protection Regulation ("GDPR") is due to take effect on 25th May 2018. The GDPR will harmonise data protection rules across the European Union and is a very substantive piece of data privacy/ protection legislation.

Czytaj więcej...

Insurance (Amendment) Bill 2017

The Government has given its approval for the drafting of legislation to amend certain provisions of the Insurance Act 1964, in order to implement certain recommendations for reform of the Motor Insurance Compensation regime in Ireland.

Czytaj więcej...

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1