• 1

High Court Considers Meaning of Inordinate Delay

In the recent High Court case of Brian Maxwell v Irish Life Assurance and others, Mr Justice Keane considered the meaning of "inordinate delay" in an application to have proceedings dismissed for want of prosecution on grounds of inordinate and inexcusable delay.

Czytaj więcej...

  • Odszkodowania z tytułu obrażeń osobistych
  • Testamenty, prawo spadkowe i powiernictwo majątku na wypadek śmierci
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo rodzinne
  • Prawo pracy i równouprawnienie w miejscu pracy
  • Prawo korporacyjne i handlowe
  • 1